NICOLE MAALSTÉ (1966)

streep_goud
Studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Sinds haar afstuderen in 1992 doet zij onderzoek in moeilijk toegankelijke (criminele) milieus vanuit verschillende universiteiten, onderzoeks- en adviesbureau’s. Als betrokken interviewer en researcher heeft zij ruime ervaring met luisteren, kijken, denken, schrijven en spreken.

Maalsté benadert maatschappelijke problemen altijd vanuit verschillende perspectieven en zoekt de dialoog op door de verhalen van outcasts zichtbaar te maken. Met haar expertise over drugsmarkten ondersteunt zij het denkwerk van overheden, advocaten, journalisten, belangenorganisaties en politieke partijen in de vorm van inventarisaties, lezingen, brainstormsessies en advies. (OVERZICHT PUBLICATIES)

MICHIEL PANHUYSEN (1966)

streep_goud
Studeerde in 1995 af als sociolinguïst. Naast artikelen schrijft hij boeken, die worden uitgegeven in Nederland en in Frankrijk. Ook ondersteunt hij andere auteurs bij het schrijven van boeken (ghostwriting). Panhuysen combineert schrijfwerk met heel lang hardlopen. Bij zijn uitputtende projecten kan het evengoed gaan om 130.000 woorden als om ultramarathons die meerdere etmalen non-stop doorgaan.

Lange projecten vragen om mentale kracht. Doorgaan waar anderen ophouden. Over je eigen schaduw heen stappen. Zelfspot en relativeringsvermogen zijn daarbij bruikbaar gereedschap. ‘Ik ga net zo lang door tot het niet leuk meer is, om daarna net zolang door te gaan, tot het weer leuk wordt,’ zou Michiel Romeyn (Jiskefet) ooit eens hebben gezegd.