DE TRANSPARANTE KETEN

Agenderen, organiseren en feitelijk ondersteunen van het debat over regulering van hennep. MEER INFORMATIE

NEDERWIET DE MOVIE

Research voor NEDERWIET van Maaik Krijgsman en Hans Pool, een Teledocproductie van IDTV Docs en NCRV.

BEREKENING WIETEXPORT

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) maakte samen met een expertgroep een schatting van de export van in Nederland geteelde wiet. Nicole Maalsté was een van de experts. RAPPORT (PDF)