DE TRANSPARANTE KETEN

Om het debat over gecontroleerde hennepteelt te ondersteunen, organiseren wij ook congressen voor alle betrokken partijen. Voor een breed gedragen oplossing is het van belang om de feiten voor ogen te hebben en gezamenlijke uitgangspunten vast te stellen.  MEER INFORMATIE

CANNABIS CONNECT

Samen sterk. De cannabissector heeft nooit onderlinge verbondenheid opgebouwd vanwege het illegale karakter. Om de transitie naar een gereguleerde markt te maken is die verbondenheid van groot belang. Cannabis Connect verbindt partijen in de sector en daarbuiten.