BEREKENING OPBRENGST

Het zogenoemde BOOM-rapport vormt al meer dan 10 jaar de grondslag voor de berekening van de opbrengst van hennepplantages. Wij toonden aan dat dit rekenmodel achterhaald is en tot onjuiste opbrengstberekeningen leidt. We publiceerden hierover in Forensic Science International.

BEREKENING WIETEXPORT

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) maakte samen met een expertgroep een schatting van de export van in Nederland geteelde wiet. Wij leverden een zeer (!) kritische bijdrage en distantieerden ons zowel in de rapportage zelf als in latere artikelen van de rekenmethode.