GRASS POLL

We hebben in samenwerking met de cannabissector een grootschalig landelijk online-onderzoek naar de wensen en gedragingen van cannabisconsumenten uitgevoerd. Dat heeft 9117 bruikbare respondenten opgeleverd. Er is een rapportage opgesteld voor onze opdrachtgevers.  Enkele tussentijdse resultaten zijn in 2017 gepubliceerd in de Highlife:
HL 2017 (1) p.17-19.
ENGLISH INFORMATION

BINNENLANDSE WIETMARKT

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid wiet die nodig is om de Nederlandse coffeeshops te voorzien, maakten we een berekening van de binnenlandse wietmarkt aan de hand van de verkoophoeveelheden van 80 coffeeshops.

VERPLICHT NUMMER

Het omstreden ‘ingezetenencriterium’ heeft tot veel problemen in coffeeshopgemeenten in Zuid-Nederland geleid.  Ons onderzoek naar de handhaving van het toegangsverbod voor toeristen in coffeeshops leidde tot kamervragen. De meeste gemeenten hebben inmiddels besloten hier niet op te handhaven.