DE TRANSPARANTE KETEN

Om het debat over gecontroleerde hennepteelt te ondersteunen, organiseerden wij een aantal congressen voor alle betrokken partijen. Voor een breed gedragen oplossing is het van belang om de feiten voor ogen te hebben en gezamenlijke uitgangspunten vast te stellen.  MEER INFORMATIE

CANNABIS CONNECT

Samen sterk. Vanwege het illegale karakter is samenwerking in de cannabissector niet vanzelfsprekend. Om de transitie naar een gereguleerde markt te maken is samenwerking van groot belang. Met CANNABIS CONNECT is een koepel gecreëerd waaronder verschillende landelijke en lokale coffeebonden gezamenlijk kunnen optrekken.