In actie tegen Coronavirus


14 maart 2020, Michiel Panhuysen – Covid-19 beheerst het nieuws sinds enkele dagen. Ook coffeeshops krijgen ermee te maken en nemen maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

De maatschappij komt tot stilstand en je kunt je afvragen of het opportuun is om de coffeeshop onder dit gesternte ter sprake te brengen, maar toch: ook het normale leven gaat door en het is goed om aandacht te schenken aan positieve initiatieven. De afgelopen week vond er druk overleg plaats in de coffeeshopsector hoe coffeeshops een bijdrage kunnen leveren om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De shophouders blijken in staat om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ze delen kennis en ideeën en houden elkaar op de hoogte van maatregelen die ze – vaak per stad – nemen. Het is een mooi voorbeeld van zelfregulering.

Sluiten rookgedeelte

Zo hebben veel coffeeshops het rookgedeelte gesloten. In Den Haag gebeurde dat bijvoorbeeld op initiatief van de lokale coffeeshopbond. Daarmee wordt de gemiddelde verblijfsduur van consumenten in de coffeeshops ingeperkt en neemt het risico op besmetting van andere consumenten en medewerkers af. Dit heeft tot gevolg dat klanten alleen nog cannabisproducten kunnen afhalen in de betreffende coffeeshops. Ook is het aantal klanten dat in de shop aanwezig mag zijn om een aankoop te doen in veel shops begrensd. Nadeel is dat er rijen voor de deur ontstaan die mogelijk tot overlast leiden. Coffeeshopbezoekers realiseren zich inmiddels dat de coffeeshops net als alle andere horecagelegenheden binnenkort misschien wel een tijdje dicht moeten en zijn daarom aan het hamsteren geslagen.

Handschoenen en PIN

Daarnaast dragen medewerkers in veel shops wegwerphandschoenen om besmetting via geld te voorkomen. Een aantal coffeeshops, bijvoorbeeld in Eindhoven, heeft zelfs een plexiglasscherm tussen de verkopende medewerker en de klant geplaatst om het risico op besmetting te verminderen. Ook zijn er shops die infrarood thermometers hebben geïnstalleerd die klanten met koorts moeten detecteren. Mensen met koorts of verkoudheidsverschijnselen wordt aangeraden binnen te blijven en zo weinig mogelijk in contact te komen met anderen.

In Rotterdam kunnen klanten hun producten in enkele coffeeshops alleen nog maar met PIN-betalingen afrekenen, om het contact met mogelijk besmet geld uit de weg te gaan. Het mag veel nuchtere Nederlanders misschien wat overdreven overkomen, maar door zoveel mogelijk mensen zo virusvrij mogelijk te laten functioneren wordt de verspreiding van het virus over Nederland afgeremd. Het zijn daarbij niet ál te verstrekkende maatregelen die waarschijnlijk slechts enkele weken nodig zijn.

Contant geld

Het werken met PIN-betalingen zou overigens op den duur problemen kunnen opleveren. Coffeeshops kunnen hun inkoop nou eenmaal niet op een andere manier dan met contant geld doen. Zolang het produceren van cannabis illegaal is, kan een coffeeshop de factuur van zijn leverancier niet met een bankoverschrijving regelen.

Banken willen van contant geld af. Er zijn de laatste tijd veel problemen geweest met geldautomaten. Ook wordt contant geld steeds vaker in verband gebracht met zaken die aan het controlerende oog van de overheid onttrokken worden. In ieder geval één (Rabo)bank heeft aangegeven dat deze binnen enkele maanden geen contant geld meer zal leveren aan de balie. Zolang er geldautomaten zijn kunnen mensen natuurlijk nog wel geld uit de automaat halen, hoewel daar een maximum per dag aan zit. Hoe het ook zij, betalen met contant geld is niet meer zo vanzelfsprekend als het altijd geweest is.

Al met al maakt de huidige maatschappelijke uitdaging om het virus te temmen en de gezondheid van de Nederlanders te waarborgen duidelijk dat losse eindjes – zoals de kromme gedoogsituatie, of het betalingsverkeer van coffeeshops- linksom of rechtsom snel opgelost moeten worden.