Medicinale cannabis: botsende culturen


10 maart 2020, Nicole MaalstéOp 4 en 5 maart vond in Rotterdam een congres plaats over de werking van cannabinoïden en cannabinoïdereceptoren in het lichaam. Ik was een vreemde eend in de bijt tijdens het congres. De meeste aanwezigen bleken uitsluitend oog te hebben voor de medicinale werking van cannabis.

Cannabinoïden

De cannabisplant zit vol met cannabinoïden zoals CBD, THC, THCa en CBN. Dit zijn de ‘werkzame’ stoffen van cannabis. Het endocannabinoïde systeem in ons lichaam bestaat uit de zogenoemde cannabinoïdereceptoren, eiwitten die een wisselwerking hebben met bepaalde cannabinoïden. Ze zorgen ervoor dat het lichaam deze stoffen goed op kan nemen. Het endocannabinoïde systeem is van invloed op de algehele gezondheid van het lichaam. Cannabinoïden reguleren het immuunsysteem, de organen en het centraal zenuwstelsel. Ook hebben ze een ontstekingsremmende eigenschap, werken ze pijnstillend en bevorderen zij het herstel van beschadigde lichaamscellen.

iCBD3

Het International Cannabinoid-Based Drug Discovery and Development Congress (iCBD3) bracht wetenschappers van verschillende pluimage bij elkaar om ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van cannabinoïden in kaart te brengen. De plantkundigen, moleculair biologen en farmacologen gaven ieder vanuit hun eigen discipline inzicht in het onderzoek dat ze deden, de resultaten die dat opleverden en de problemen waar ze tegenaan liepen. Het merendeel van de presentaties was buitengewoon interessant voor vakgenoten van de sprekers. Maar door de hoge mate van specialisatie en diversiteit van de sprekers waren veel presentaties moeilijk te doorgronden voor een generalist zoals ik. Dat is jammer, omdat ik juist zeer geïnteresseerd ben in het cannabisonderzoek dat in verschillende disciplines plaatsvindt. Dat onderzoek heeft door het verbod op cannabis jarenlang stilgelegen. Hierdoor is kennis over de medicinale werking van cannabis die in de 19e eeuw is opgebouwd grotendeels verloren gegaan en weten we eigenlijk bar weinig over de exacte werking van de verschillende cannabinoïden en het endocannabinoïde systeem.

Context

Opvallend was dat vrijwel alle aanwezigen zodanig gefocust bleken te zijn op het blootleggen van de medicinale eigenschappen van individuele cannabinoïden, dat zij de context uit het oog zijn verloren. Cannabisconsumenten weten vaak al heel lang dat cannabis een medicinale werking heeft. Dat betekent echter niet altijd dat zij cannabis als een regulier medicijn beschouwen. Het decennialange verbod op cannabis heeft ervoor gezorgd dat mensen eigen strategieën hebben gevonden om informatie over de (werking van) cannabis te verzamelen. Zij vertrouwen op hun eigen ervaringen en die van hun naasten. Daarbij domineert de voorkeur voor de gehele plant en niet voor specifieke stoffen in de plant. Het isoleren van bepaalde cannabinoïden en de toedieningswijze in de vorm van pillen en capsules wordt met argusogen gevolgd. Veel medicinale cannabisgebruikers hebben weinig vertrouwen in grote (farmaceutische) bedrijven en de overheid. De overgrote meerderheid verkiest daarom op dit moment cannabisproducten van de illegale markt boven het legale aanbod in apotheken.

Eyeopener

Dit inzicht bleek een eyeopener voor een deel van de congresgangers. Zij hebben geen weet van de grotendeels onzichtbare cannabismarkt. Het is van belang dat betrokkenen inzien dat er zeer uiteenlopende behoeften, ideeën en emoties bestaan bij verschillende groepen cannabisconsumenten. Cannabis heeft medicinale eigenschappen, maar is tegelijkertijd een genotsmiddel en een wellness product. De scheidslijn is niet altijd even duidelijk. Mede daardoor matcht de vraag van de cannabismarkt niet automatisch met de tijdrovende protocollen die farmaceutische bedrijven normaliter doorlopen bij het ontwikkelen en op de markt brengen van een medicijn. Omgekeerd is het van groot belang dat de inzichten van de wetenschap vertaald gaan worden naar het nu vrij onoverzichtelijke aanbod op de cannabismarkt. Om een goede vertaalslag te maken van de wetenschap naar de cannabismarkt en omgekeerd is het goed dat betrokkenen met uiteenlopende achtergronden en ervaringen elkaar op dit soort evenementen ontmoeten en respecteren.