Publicatielijst Maalsté

 

BOEKEN                                                                                                                                                      

Brink, G van den, W Hendrikx, M van Hulst, N Maalsté & B Mali (2016). Een onderzoek naar de morele weerbaarheid van Nederlandse politiefunctionarissen. Den Haag: BOOM criminologie.

Maalsté, N & M Panhuysen (2015). De wietindustrie. De slag om de achterdeur. Amsterdam: uitgeverij Nieuw Amsterdam.

Fraser, J, geactualiseerd door N Maalsté (2014) Forensische Wetenschap. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Brink G van den, M van Hulst, N Maalsté, R Peeters & S Soeparman (2013). Project X in Haren. Maatschappelijke facetten van een feestje dat in rellen uitmondde. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Brink, G van den, met portretten en tekstbewerking door N Maalsté (2011). Eigentijds idealisme: Een afrekening met het cynisme in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Maalsté N, M Panhuysen (2007). Polderwiet. Een veelzijdig en onthullend beeld van de wietteelt in Nederland. Baarn: De Fontein.

Maalsté N (2000). Ad Fundum! Een blik in de gevarieerde drinkcultuur van het Nederlandse studentenleven. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek.

Maalsté N (1993). Het kruid, de krant en de kroongetuigen. De geschiedenis van hennep 1950-1970. Utrecht: WGU.

 

HOOFDSTUKKEN IN BOEKEN

Luijn H van & N Maalsté (2015). Conscientious profession. In: G van den Brink. Moral Sentiments in Modern Society. Amsterdam University Press.

Maalsté N (2015). Het gedoogbeleid voor coffeeshops is niet (meer) geloofwaardig. In: Brink G van den & S Soeparman(Ed.) Naar een geloofwaardiger bestuur. Den Haag: Boom/ Lemma.

Maalsté N (2012). De harde sector en het hogere. In: G van den Brink (Ed.), De Lage Landen en het Hogere: De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan (pp. 395-439). Amsterdam University Press.

Maalsté N (2008). Nieuw licht op ontwikkelingen in de Nederlandse cannabisteelt. In: T Decorte (Ed.), Cannabisteelt in de Lage Landen (pp. 29-48). Leuven: Acco Uitgeverij.

Maalsté N (1997). The evolution of Dutch Post-War Cannabis Use. In: D Korf & H Riper (eds.) Illicit drugs in Europe. Amsterdam: SISWO, Universiteit van Amsterdam.

Maalsté N (1996). Nederroes. In: H Ossebaard (red.) Reis naar de Roes. Utrecht: uitgeverij Kwadraat.

 

ARTIKELEN IN WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN

Vanhove W, Maalsté N & P Van Damme (2017). Why is it so difficult to determine the yield of indoor cannabis plantations? A case study from The Netherlands. In: Forensic Science. (in afwachting van goedkeuring)

Hulst M van, G van den Brink, W Hendrikx, N Maalsté & B Mali (2016). Krachten op Straat: waar politiemensen uit putten en mee worstelen in hun alledaagse werk. In: Tijdschrift voor Veiligheid, aflevering 2(3).

Belackova V, N Maalsté, T Zabransky & JP Grund ( 2015). “Should I Buy or Should I Grow?” How drug policy institutions and drug market transaction costs shape the decision to self-supply with cannabis in the Netherlands and the Czech Republic. In: The International Journal of Drug Policy.

Maalsté N (2008). Op jacht naar respondenten in verborgen segmenten van de cannabissector. Tijdschrift voor Criminologie, 50(4), 394-399.

Mheen D van, A van der Poel, A Lempens & N Maalsté (2007). Mobility of Hard Drug Users: Patterns and Characteristics Relevant for Deconcentration of facilities. In: Journal of Psychoactive Drugs, volume 39 (2), p. 191-199.

 

ONDERZOEKSRAPPORTEN

Maalsté N & W Vanhove (2016). Onderzoek naar de opbrengstbepaling van illegale hennepkwekerijen. Den Haag: Acces Interdit.(nog niet openbaar)

Maalsté N & TP Blok (2014). Binnenlandse cannabismarkt. Onderzoek naar de hoeveelheid cannabis die in 2013 via coffeeshops op de Nederlandse markt kwam. Den Haag: Acces Interdit.

Maalsté N, MC Huigen & S Lallush (2014). Verplicht nummer. Onderzoek naar de lokale handhaving van het coffeeshopbeleid. Den Haag: Acces Interdit.

Brink G van den, N Maalsté (2012). Steeds (on) gelijker. Een essay over emancipatie en moderniteit. Den Haag: ministerie van OCW.

Montfort C van, G van den Brink, M Schulz, N Maalsté (2012). Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid. Naar een ‘improvisatiemodel. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Maalsté N, G van den Brink, H Brouwer, & J Schilder (2010). Juridische en praktische haalbaarheid van ‘Limburg trekt zijn grens’. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Lempens A, N Maalsté, R Boers (2004). Harddruggebruikers in Beweging. Aard en omvang van problematische harddruggebruikers in Rotterdam. Rotterdam: Projectbureau Veilig.

Maalsté N, C Barendregt, M Hennink (2004). Coffeeshops Rotterdam. Dossier kenmerken individuele coffeeshops. Rotterdam: IVO.

Maalsté N, C Barendregt, M Hennink (2004). Coffeeshops Rotterdam. Uitwerking scenario ‘aanpassing openingstijden voor de Rotterdamse praktijk’’. Rotterdam: IVO.

Stoele M, J Verdurmen & N Maalsté (2004). Edam-Volendam ontnuchtert. Een kwalitatief onderzoek naar uitgaansleven en middelengebruik in Edam-Volendam. IVO-reeks 31. Rotterdam/Utrecht: IVO/Trimbos-instituut.

Maalsté N, I Jansen, E van Fessem, A Mein (2002). De noodvoorzieningen voor drugskoeriers. Evaluatie van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers in de praktijk. Den Haag: ES&E.

Maalsté N, P Nijmeijer, M Scholtes (2002). De vuurwapengedetineerde aan het woord. Daderonderzoek naar achtergronden en motieven van vuurwapenbezit, vuurwapengebruik en vuurwapenhandel. Den Haag: ES&E.

Maalsté N, M Scholtes, E van Fessem (2002) [niet openbaar]. Zicht op de cannabissector. Pilotstudie naar de bedrijfsvoering en kwetsbaarheden van coffeeshops, growshops en smartshops in de gemeente Utrecht en onderzoeksmogelijkheden in deze branches. Den Haag: ES&E.

Maalsté N, I Jansen, E de Bie (2002). Meting niet-gedoogde cannabisaanbieders. Den Haag: ES&E.

Fessem E van, I Jansen, F Kors, L van Lier, N Maalsté, L Pennings (2002). Blowen in de Bollenstreek. Een onderzoek naar de motieven en de wijze waarop cannabisgebruik- en handel plaatsvindt in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom. Den Haag: ES&E.

Groot C de, N Maalsté, I Jansen, L van Lier, H van de Broek (2002). Bouwstenen voor samenhangend, vernieuwend & effectief preventiebeleid gericht op synthetische drugs. Advies voor het inhoudelijk ontwikkelen van het preventiebeleid voor synthetische drugs 2001-2006. Den Haag: ES&E.

Maalsté N, P Klerks (2001). Jeugd in beeld. Onderzoek ten behoeve van de jeugdmonitor voor het Arrondissement Roermond. Den Haag: ES&E.

NIBRA en ES&E (2001). Dance Valley 2001. Een evaluatie van de gebeurtenissen. Arnhem/Den Haag: NIBRA en ES&E.

Braam M, N Maalsté, V Wijkhuijs, H van de Broek (2001). Gemeentelijke Handreiking herziening Drank- en Horecawet. Den Haag: ES&E.

Broek H van den, N Maalsté, P den Otter (2001). Alcohol- en Drugs Monitor 2000 gemeente Katwijk. Verslag van de nulsituatie in het kader van het periodiek onderzoek naar het gemeentelijke verslavingsbeleid van de gemeente Katwijk. Den Haag: ES&E.

Calafat A, C Fernández, M Juan, M Bellis, K Bohrn, P Hakkarainen, M Klifoyle-Carrington, A Kokkevi, N Maalsté, F Mendes, I Siamou, J Simon, P Stocco, P Zavatti (2001). Risk and control in the recreational drug culture. Sonar project. Palma de Mallorca: IREFREA.

Broek H van den, M Braam, N Maalsté, E Zandhuis (2000). Een niet-commerciële coffeeshop. Advies aan de heer D. Corporaal, burgemeester van de gemeente Zwijndrecht over de kandidaten voor de niet-commerciële coffeeshop. Den Haag: ES&E.

Maalsté N, J van der Werf, H van den Broek (2000). 24-uursopvang: 24 uur bereikbaar? Rapportage over de opzet van een onderzoek naar de maatschappelijke opbrengsten van (laagdrempelig) 24-uursopvang. Den Haag: ES&E.

Calafat A, K Bohrn, M Juan, A Kokkevi, N Maalsté, F Mendes, A Palmer, K Sherlock, J Simon, P Stocco, P Sureda , P Tossmann, G van de Wijngaart, P Zavatti (1999). Nightlife in Europe and recreative drug use. Sonar 98. Palma de Mallorca: IREFREA.

Bruin D de, N Maalsté & G van de Wijngaart (1999). Goed fout gaan. Eerste hulp op grote dansevenementen. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, stichting WGU.

Wijngaart GF van de, R Braam, D de Bruin, M Fris, N Maalsté, H Verbraeck (1997). Ecstasy in het uitgaanscircuit. Sociaal-epidemiologisch onderzoek naar de aard, omvang en risico’s van het gebruik van XTC en andere uitgaansdrugs op houseparty’s. Utrecht: Brouwer Uithof.

Calafat A, P Stocco, F Mendes, J Simon, G van de Wijngaart, P Sureda, A Palmer, N Maalsté, P Zavatti (1997). Characteristics and social representation of ecstasy in Europe. Palma de Mallorca: IREFREA.

Bruin D de, M Fris, N Maalsté, G van de Wijngaart (1995c). Recente ontwikkelingen en oplossingen. In: B Bieleman (red.) Wolken boven koffieshops. Inventarisatie van overlast rond koffieshops en ontwikkelingen in gemeentelijk cannabisbeleid. Groningen: Intraval.

Maalsté N (1995b). Cannabis in Utrecht (deel 3): Stamgasten van koffieshops. Kenmerken, meningen en ervaringen van Utrechtse cannabisconsumenten die regelmatig koffieshops bezoeken. Utrecht: CVO, Universiteit Utrecht.

Maalsté N (1995a).Cannabis in Utrecht (deel 2): Vogelvrij kruidenieren. Ervaringen en meningen van Utrechtse koffieshopexploitanten. Utrecht: CVO, Universiteit Utrecht.

Maalsté N (1994). Cannabis in Utrecht (deel 1): Van Koffieshop tot Hennepwinkel. Sociale functies van koffieshops (2e gewijzigde druk). Utrecht: CVO, Universiteit Utrecht.

 

ENKELE ARTIKELEN IN VAKTIJDSCHRIFTEN

Maalsté N &  M Schulz (2012). Ruimte maken voor improvisatie: PPS in maatschappelijke veiligheid. Secondant, 26(3/4), 36-41.

Maalsté, N & J Arnold (2010). La lunga strada del coffeeshop. Left, 38(10), 11-13.

Maalsté N (2009). Rapport commissie Van de Donk: Mager compromis zonder overtuigende stellingname. Recht der werkelijkheid, 30(2), 89-92.

Maalsté N (2000). First Aid on Raves. In: Bellis M (eds.) Club Health 2000 (cd-rom). Liverpool: John Moores University.

Ossebaard HC & N Maalsté (1999). The Bastiaans’ Method of Drug-Assisted Therapy. A preliminary follow-up study with former clients. MAPS, 2, p. 3-9.

Ossebaard HC & N Maalsté (1997). De dans om de pil. 0|25, 4, p. 28-32.

Braam R, M Fris, D de Bruin, N Maalsté, H Verbraeck, G van de Wijngaart. (1997). XTC en grootschalige houseparty’s. TADP 2, 22.

 

ENKELE OPINIESTUKKEN

Maalsté N. Aanpak coffeeshops ongeloofwaardig, Trouw, 8 mei 2012.

Maalsté N. Wietbeleid Schippers leidt vooral tot veel problemen. NRC, 11 oktober 2011.

Maalsté N. De drugsaanpak van Opstelten zal slecht uitpakken voor de volksgezondheid. NRC Next, 14 juni 2011.

Maalsté N. Wietpas zal drugshandel verder criminaliseren. www.socialevraagstukken.nl, 15 juni 2011

Maalsté N. Blower op straat gezet. De Limburger, 22 juni 2011.

Maalsté N. Wietpas leidt alleen maar tot méér overlast. Brabants Dagblad, 22 december 2010.

Maalsté N. Regelen achterdeur coffeeshops vergt moed: Halfslachtig gedoogbeleid salondiscussie voor rijk, maar gemeenten zitten met de gevolgen. Brabants Dagblad, 14 april 2010.

Maalsté N. Zo wordt het nooit wat met die coffeeshops: Het kabinet doet niets om de productie en aanvoer van cannabis te regelen en maakt de overlast alleen maar erger. NRC Next, 16 september 2009.

Maalsté N. Fout lopen gedoogbeleid cannabis was voorspeld. Trouw, 6 juli 2009.

OVERIGE

Meijdam L & N Maalsté (2013). Understanding & Governing Big Data in a network society. White Paper Strategic Plan 2013-2017. Tilburg: Tilburg University.

Maalsté N, M Bruin, M Josemans, R Motta (2006). Manifest 30 jaar Gedogen. Den Haag.

Maalsté N & C Barendregt (2005). Factsheet. Gemeentescan coffeeshops. Rotterdam: IVO.

Gallà M & N Maalsté (2004). EU Strategy on Drugs 2005-2012 ‘The Way Forward’. Discussion paper. Dublin: partment of Justice, Equality and Law Reform.

ES&E (2002). European City Conference on Cannabis Policy. Den Haag: Ministerie van Justitie.

 

TERUG NAAR BIOGRAFIE MAALSTÉ