Vervuilde wiet op de markt


11 februari 2020, Michiel Panhuysen
De productie van wiet is illegaal. Er is geen controle op de kwaliteit van cannabis. In Haarlem worden coffeeshops erop gewezen dat er vervuilde wiet uit de VS en Canada op de markt is. Hoog tijd om het testen van wiet en het aanhouden van een grotere handelsvoorraad toe te staan.

VS en Canada

Sinds 2019 is er een toename van partijen wiet uit Canada en de VS. Inspectie met een microscoop leverde bij een aantal partijen een vervorming van de trichomen op. Dat duidt op een mogelijke vervuiling met PGR’s (Plant Growth Regulators). Een wiettop die met dit soort ‘groeiverbeteraars’ is behandeld ziet er compacter uit dan een ‘schone’ top. Google “PGR’s” en “cannabis” en je komt voldoende plaatjes tegen die dit verduidelijken. Dit soort middelen leiden tot de groei van compactere wiettoppen maar ze zijn in Nederland sinds 1990 verboden in de voedselteelt omdat ze kankerverwekkend zijn en onvruchtbaarheid veroorzaken. Vervuilde wiet is niets nieuws. Naast vervuiling met PGR’s is er al veel langer sprake van partijen die verzwaard zijn (bijvoorbeeld met suiker, zand of glasbolletjes) of partijen die vervuild zijn met pesticiden.

Waarschuwing

Coffeeshopondernemers worden in sommige gemeenten gewaarschuwd voor vervuilde wiet. Maar helaas worden er geen laboratoriumtesten uitgevoerd op samples die aan kunnen tonen in hoeverre er sprake is van vervuiling. Het is coffeeshops niet toegestaan om de wiet in een gespecialiseerd laboratorium te laten testen op dit soort vervuiling. Toch zou het wenselijk zijn dat deze testen worden uitgevoerd om consumenten een zuiver product te kunnen bieden. Het zou een goede zaak zijn als het Trimbos-instituut als onderdeel van de jaarlijkse THC monitor (die de samenstelling van cannabisproducten monitort) ook onderzoek zou doen naar de vervuiling cannabisproducten. Dat zou een beter beeld geven van mogelijke risico’s.

Laboratoriumtesten

Het is natuurlijk curieus dat er in Nederland momenteel wiet uit Noord-Amerika wordt geïmporteerd. Zorgelijker is het dat het hier mogelijk om afgekeurde vervuilde partijen gaat. Het toont opnieuw aan hoe belangrijk het is dat coffeeshops de wiet die ze verkopen op een professionele manier kunnen laten testen.

Grotere handelsvoorraad

Coffeeshops mogen maximaal 500 gram cannabisproducten op voorraad hebben. Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat deze 500 gram zich alleen in de coffeeshop mochten bevinden, maar een recente uitspraak van een rechter bepaalt dat die 500 gram zich ook deels buiten de shop mag bevinden. Een volgende stap is om de coffeeshops in staat te stellen om de wiet die ze verkopen te testen door een verruiming van de handelsvoorraad. Want los van het feit dat een totale handelsvoorraad van 500 gram onvoldoende is om een coffeeshop te runnen, is er voor het testen van samples van net aangekochte partijen wiet ook meer dan 500 gram nodig.

Testen en een grotere handelsvoorraad, op papier kan dat best wel. De wiet die in het kader van het Wietexperiment zal worden geteeld, zal namelijk wél uitvoerig worden getest. Binnen het wietexperiment krijgen de deelnemende coffeeshops in tien steden bovendien de mogelijkheid om een veel grotere hoeveelheid wiet te bewaren, zowel binnen als buiten de coffeeshop. De overheid erkent daarmee dus dat de 500 gram handelsvoorraad te klein is voor veel coffeeshops. Juridisch en politiek gezien is er ruimte is voor een grotere handelsvoorraad. De Amsterdamse burgemeester Halsema kondigde afgelopen vrijdag een onderzoek aan naar onder meer ‘het vinden van een (lokale) oplossing van de regulering van de achterdeur.’ Een grotere handelsvoorraad en de mogelijkheid tot het testen van cannabis zou een goede eerste tussenstap zijn op weg naar zo’n oplossing.

Wij pleiten ervoor om ook coffeeshops die buiten het experiment vallen de mogelijkheid te bieden om cannabisproducten te laten testen. Dat kan alleen als coffeeshops een grotere handelsvoorraad mogen aanhouden (dan
de huidige maximum toegestane 500 gram).