Geen toegangsverbod coffeeshops voor toeristen

In Amsterdam wordt al een hele tijd nagedacht over het terugdringen van het massatoerisme en ondermijnende activiteiten gerelateerd aan de cannabismarkt. Door de invoering van een toegangsverbod voor toeristen in coffeeshops denkt de Amsterdamse Driehoek op beide dossiers een slag te kunnen slaan. Op basis van verschillende onderzoeken en ervaringen in andere gemeenten hebben wij grote bedenkingen bij deze maatregel. ...